17 Φεβ 2012

ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΆνευ προηγουμένου λαθροθηρία στην Τριχωνίδα έδειξαν οι καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών
Πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) που έπειτα από 43 χρόνια, φαίνεται ότι έχουν γίνει θεσμός. Όλο και περισσότεροι εθελοντές της Ορνιθολογικής, τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς και προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης συμμετέχουν σε αυτές κάθε χρόνο!
Οι ΜΕΚΥΠ αποτελούν το μακροβιότερο πρόγραμμα παρακολούθησης άγριας ζωής παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα όπου τον συντονισμό έχει αναλάβει πλέον η Ορνιθολογική. Οι ΜΕΚΥΠ αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International) και διεξάγονται κάθε χρόνο σε πάνω από 100 χώρες με τη συμμετοχή περίπου 15.000 καταμετρητών. Τα δεδομένα, παρέχονται στην Wetlands International και επιτρέπουν την εκτίμηση των τάσεων των πληθυσμών και των μεταβολών που παρουσιάζουν οι υγρότοποι σε παγκόσμιο επίπεδο.
 Φέτος οι καταμετρήσεις διήρκησαν 3 εβδομάδες και συμμετείχαν σε αυτές πάνω από 160 εθελοντές από όλη την Ελλάδα, μέλη τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων καθώς και προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης.Ο κατάλογος των ΜΕΚΥΠ στην Ελλάδα περιλαμβάνει 154 περιοχές οι οποίες καταλαμβάνουν συνολικά 301.022 εκτάρια (ή 3.010.224 στρέμματα). Από τις 154 περιοχές, οι 47 θεωρούνται κύριες (δηλαδή ως κράτος έχουμε υποχρέωση να τις παρακολουθούμε, πχ. περιοχές Ramsar κλπ) οι οποίες καλύπτουν όμως το 80% της συνολικής έκτασης (239.765 εκτάρια) και 107 δευτερεύουσες (61.257 εκτάρια).
Τα αποτελέσματα των μεσοχειμωνιάτικών καταμετρήσεων υδρόβιων πουλιών έδειξαν σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στην Τριχωνίδα. Αξιοσημείωτη ήταν η εντατική θήρα και η άνευ προηγουμένου λαθροθηρία που έλαβε χώρα φέτος στην Τριχωνίδα που προ-καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την κατανομή των πληθυσμών των πουλιών. Πέρα των θηρεύσιμων ειδών, όλοι οι εθελοντές έγιναν μάρτυρες περιστατικών αδιάκριτης φόνευσης μη θηρεύσιμων και συχνά προστατευόμενων ειδών γεγονός που αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι δε λειτούργησαν οι μηχανισμοί φύλαξης, σε αντίθεση με τους… μηχανισμούς λαθροθηρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου